Termíny vyšetření navíc mimo standardní ordinační dobu (na přání pacienta)


  K čemu slouží objednávání online?
  Smyslem této služby je nabídnout pacientům možnost přijít k vyšetření v době, kdy by normálně nebyl daný lékař v ordinaci k dispozici (např. V dané ordinační době ordinuje jiný lékař či se jedná dobu, která je mimo standardní ordinační hodiny daného lékaře.) Tato služba je zpoplatněna jako vyšetření mimo ordinační dobu na žádost pacienta a cena odráží čas konzultace a poptávku po daném lékaři. Služba je určena jak novým, tak stávajícím pacientům.

  Jak si rezervuji termín vyšetření online?
  Stačí si vybrat lékaře a termín, který Vám nejlépe vyhovuje. Zadáte Vaše kontaktní údaje a objednávku zaplatíte.

  Jaké jsou výhody objednání k lékaři online?
  Máte možnost zvolit si termín vyšetření, který nejlépe vyhovuje Vašim časovým preferencím. Objednat se můžete odkudkoliv a kdykoliv bez nutnosti telefonování do ambulance v době ordinačních hodin. Nicméně, pokud Vám žádný z níže uvedených termínů nevyhovuje, můžete se zkusit informovat o dalších možnostech telefonicky.

  Jak se dozvím, že byla moje objednávka zpracovaná a akceptovaná lékařem?
  Po zaplacení Vaší objednávky jsou sestry a lékař ihned informováni a automaticky jste očekáván(a) v ambulanci ve Vámi zvolený den a čas.

  Nejedná se zde o diskriminační chování?
  Máte zájem o nadstandardní termín a vaše finanční situace Vám to neumožňuje? Pošlete nám potvrzení o hmotné nouzi spolu s popisem Vašeho zdravotního problému a budeme Vaši situaci řešit individuálně.
  Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

  Pokud se termíny nezobrazují, klikněte zde.

  Ochrana osobních údajů
  Vyplněním formuláře a potvrzením ikony "Objednat a zaplatit", sděluje klient své osobní údaje ENDODIAB.cz s.r.o. a zároveň souhlasí s jejich zpracováním uvedenou osobou, a to za účelem řádného poskytnutí služeb on-line rezervačního systému, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefon, emailová adresa, případně rok narození, které vyplývají z vyplněného rezervačního formuláře. Identifikace klienta probíhá v rámci on-line rezervačního systému tak, aby ENDODIAB, s.r.o. mohl zajistit služby on-line rezervačního systému v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou ENDODIAB, s.r.o. zpracovávány ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování služeb on-line rezervačního systému. ENDODIAB, s.r.o. je povinna zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů. ENDODIAB, s.r.o. zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména přijme veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření patří zejména přesné stanovení pravidel pro práci s on-line rezervačním systémem, nakládání s dokumenty obsahujícími osobní údaje pouze určenými pracovníky, dále povinnost mlčenlivosti osob zabývajících se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb on-line rezervačního systému. Znění platné od 1. 9. 2020