Přímo v ordinaci provádíme odběry krve pouze našim pacientům a pouze po předchozím elektronickém objednání.

Odběr nenechávejte na poslední chvíli. Pokud byla Vaše poslední kontrola před 3 měsíci, odběr absolvujte v posledních 14 dnech před kontrolou. V případě, že jste objednáni po půl roce, odběr stačí kdykoliv v posledním měsíci. Při kontrolách po roce, máte na odběr celé dva měsíce před plánovanou kontrolou. Bezpodmínečně je však třeba odběr absolvovat nejpozději den před Vaší plánovanou kontrolou. Odběr "pouze na štítnou žlázu" není třeba absolovovat nalačno.

Není třeba, aby byl odběr proveden u nás v ordinaci. Můžete využít široké sítě odběrových míst různých laboratoří. Pokud navštívíte některou z našich spolupracujících laboratoří, výsledek obdržíme elektronicky. Odběrová místa spolupracujících laboratoří:

Odběrová místa

 • AeskuLab (odběrová místa)
 • EUC Laboratoře (odběrová místa)
 • Synlab (odběrová místa), NextLab - u obou těchto laboratoří se ujistěte, že máte orginál žádanky s razítkem (nestačí vytištěné pdf)
 • Laboratoř endokrinologie a metabolismu (LEM)
  • odevzdávání sběru moče: 7-14 hod, v přízemí budovy 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2, na konci dlouhé chodby. V laboratoři je možné si vyzvednout nádoby na sběr moče s kyselinou, instrukce ke sběru moče, případně se poradit s odborným laboratorním personálem.

Se spolupracujícími laboratořemi sdílíme společný počítačový program umožnující rychlé předávání výsledků prostřednictvím internetu. Na odběr do odběrové laboratoře se nemusíte objednávat (vyjma testu s podáním glukózy - oGTT), odběry jsou prováděny denně, výsledek je nám předán převážně, dle typu vyšetření, stejný nebo následující den. V případě, že odběr je proveden v naší ordinaci, je zajištěn odvoz biologického materiálu do laboratoře ke zpracování.

K vyloučení zkreslení výsledků dodržujte následující pravidla:

 • Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla. Standardně se odběr krve provádí po 10-12 hodinách lačnění. Nedodržením lačnění vznikají zkreslené nálezy, zejména v oblasti cukrů a tuků. Před odběrem prováděným pouze k ověření činnosti štítné žlázy může být odběr proveden kdykoliv během dne a není nutné předtím lačnit. Pokud však užíváte hormony štítné žlázy (např. Euthyrox, Letrox), užijte je až po odběru.
 • Ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 l hořkého čaje nebo nesladké vody.
 • Pokud jste alergický na dezinfekční prostředky (např. Ajatin) nebo na určitý typ náplasti, oznamte tuto skutečnost odebírajícímu personálu.
 • Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte toto také odebírajícímu personálu, aby mohl zabránit komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). V tomto případě lze provést odběr vleže.
 • Po odběru se můžete najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.
 • Další informace o laboratorních vyšetřeních a interpretaci výsledků můžete najít na portále LabTestsOnline (www.laboratornitesty.cz).

Odběr krve na plasmatické metanefriny


 • Odběr po předchozím objednání (telefon 224966693) na Oddělení endokrinologie, Fakultní poliklinika Karlovo náměstí 32, Praha 2, 1. patro, budova A, staniční sestra Bc. Eva Kábrtová.
 • Případně můžete odběr absolvovat každou 1. středu v měsíci do 9 hod v odběrovém místě Synlab (Poliklinika Lípa, Seydlerova 2451, Praha 5, 4. patro).

Vliv léků

Pět dní před odběrem krve pacient vynechá léky obsahující acetaminofen v jakékoli formě (např. Tylenol, Paralen, Excedrin a kombinované léky proti nachlazení). Dále se nesmí užívat léky obsahující katecholaminy a jejich deriváty. Jedné se o látky typu α-methyldopa, α-methyl-para-tyrosin, isoproterenol, dobutamin, carbidopa (např. v preparátu Sinemet). Pokud je to možné, vynechte léky typu Aldomet, Dopegyt, klonidin, Estulic, Cynt. Interferující jsou rovněž některá antidepresiva.

Dieta

Dva dny před odběrem krve pacient vynechá kávu a silný čaj, coca-colové a povzbuzující nápoje, ráno před odběrem vynechá i kávu bez kofeinu. Odběr krve ráno nalačno. Před odběrem nekouřit!

Vyšetření vyžadující sběr slin


Volný kortizol ve slinách

Toto vyšetření je zaměřeno na stanovení kortizolu ve slinách, jehož hlavní výhodou je především rychlý neinvazivní odběr. Ve slinách je kortizol přítomen pouze ve volné biologicky aktivní formě. Hladina volného kortizolu ve slinách koreluje s hladinami volného kortizolu v krvi a je nezávislá na velikosti slinotoku. Odběr slin je velmi jednoduchý. Ke stanovení stačí odběr 0,025 – 2 ml slin.
Stanovení volného kortizolu ve slinách je vhodné jak pro jednorázové stanovení, tak pro opakované a funkční dynamické testy. Zvýšené koncentrace volného kortizolu ve slinách, naměřené v pozdních večerních a nočních hodinách svědčí pro Cushingův syndrom. Noční elevace hladin kortizolu je časným a velmi citlivým ukazatelem.


Instrukce pro odběr:

 • Třicet minut před odběrem slin nejezte, nepijte, nečistěte si zuby a nekuřte.
 • Uchopte nádobku těsně pod zátkou a zátku odstraňte (vnitřní pouzdro nechte v průhledné odběrové zkumavce).
 • Vyjměte tampón a vložte jej do úst buď pod jazyk anebo jej pomalu žvýkejte. Nechte tampón v ústech tak dlouho, dokud neucítíte potřebu vytvořené sliny polknout. To normálně trvá 30 - 45 sekund při žvýkání tampónu a jen o něco málo déle, pokud jste tampón drželi pod jazykem.
 • Vložte tampón do vnitřního pouzdra a uzavřete důkladně zátkou.
 • Pokud nelze nádobku se slinami dopravit ihned do laboratoře, uchovávejte ji v lednici, obsah však nesmí zmrznout. Nádobku se slinami označte štítkem s Vaším jménem a příjmením a rodným číslem.
 • Zaznamenejte datum a hodinu odběru slin. Pokud jste před odběrem požili nějaké léky, napište jaké, jejich množství a dobu jejich požití.

Vyšetření dalších hormonů ze slin

Jak popisujeme výše, má v určitých případech smysl stanovit množství kortizolu ve slinách. Naše spolupracující laboratoře umí stanovit i jiné hormony ve slinách např. dehydroepiandrostendion (DHEA), estradiol, progesteron či testosteron, ale interpretace těchto výsledků je obtížná (metody a normy jsou primárně určené na vyšetření z krve). Tato vyšetření nedoporučujeme, nicméně na žádost pacienta je umíme zprostředkovat (není hrazeno ze zdravotního pojistění).


Vyšetření vyžadující sběr moče


Návod pro pacienty ke sběru 24 hodinového vzorku moči


Byl jste požádán sbírat 24 hodin vlastní moč. Ke správnému zhodnocení laboratorního výsledku je nutné znát přesně množství moče vyloučené za 24 hodin. Vyberte si prosím vhodný den, kdy budete schopen kdykoliv odejít na toaletu s odběrovou nádobou.
Poznamenejte si přesný čas a datum počátku sběru moči (čas si můžete sami určit tak, jak vám to nejlépe vyhovuje). Vyprázdněte úplně močový měchýř (vymočte se do klozetu). Od toho okamžiku si poznamenejte čas a veškerou moč po dobu 24 hodin sbírejte POUZE do sběrové nádoby. POZOR! Nezapomeňte se důkladně vymočit do nádoby před každou stolicí. Jinak by došlo k nekontrolovatelné ztrátě moči a výsledek vyšetření by byl zkreslený. Sběr ukončíte následující den ve stejnou dobu, kdy se naposledy vymočíte do sběrné nádoby. Čas je třeba přesně dodržet!
Ideální je začít sbírat ihned po ranním probuzení, např. od 7 hodin od rána do 7 hodin následujícího dne. První ranní porci moče vymočte do WC, dále pak již jen do sběrné nádoby. Po naplnění nádoby můžete pokračovat ve sběru moče do další lahve. Ráno po probuzení se naposledy vymočte do sběrné nádoby.
Uzavírejte odběrovou nádobu vždy pevně, umístěte ji na suchém, chladném místě (nejlépe v lednici), mimo přímé sluneční světlo. Poznamenejte si buď na nálepku na odběrové nádobě nebo mimo ní přesný čas začátku a konce sběru a vaše identifikační údaje.
Většinou je požadována jen část z 24 hodinového sběru moči, minimálně 30 ml. V takovém případě promíchejte pečlivě celý sběr, změřte celý objem s přesností alespoň na 50 ml, údaj o objemu zapište do žádanky a pak odlijte požadované množství moči do malé odběrové nádoby nebo zkumavky.
Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte za 24 hodin kolem 2 litrů tekutin. Pokud pijete více a naplníte nádobu za kratší dobu než za 24 hodin, sbírejte další moč do další zcela čisté nádoby z umělé hmoty.
Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynecháte.


Sběr moče na katecholaminy


Sběr moče probíhá po dobu 24 hodin obdobným způsobem, jak je popsáno výše.
Dva dny před a v den sběru je nutné se vyvarovat příjmu následujících látek: ovoce, ovocné přesnídávky, zelenina, omáčky (koprová, rajská), kořeněná jídla, sladká jídla – vánočky, nákypy, piškoty, aromatické (vanilka) moučníky, med, džem, čokoláda, ořechy, žvýkačky, tavené sýry, plátkové sýry, káva, čaj s citrónem, ovocné čaje, mošty, ovocné džusy, šťávy, alkohol.
Co jíst: např. snídaně –rohlík, veka, máslo, žervé bez příchutě, bílý jogurt; oběd, večeře – dušené maso bez koření (vepřové, hovězí, kuře, filé), brambory, rýže, těstoviny, houskový knedlík, slaný tvaroh, lučina bez příchutě, šunka, rohlík, veka;
Co pít: např. bílá káva z melty, stolní a pitná voda, minerální vody bez příchutě, slabý čaj bez citrónu, mléko)
Dále je před sběrem třeba vysadit některé léky dle rozhodnutí lékaře, zejména fenothiaziny, theofylin, tetracykliny, ampicilin, erytromycin, přípravky s obsahem chininu, diuretika a antihypertenziva.
Po prvním vymočení se přidá do sběrné nádoby stabilizační činidlo: 15 ml 6 M HCl (ŽÍRAVINA - pozor na poleptání!) - vydají jí Vám v laboratoři (nutno vyzvednout ještě před započetím sběru moče), nebo jí lze připravit v jiné laboratoři dle návodu (viz. níže).
Při každém přidání moče sběrnou nádobu promíchejte a nádobu uchovávejte v chladu a temnu (např. v ledničce). Po případném naplnění jedné nádoby přelijte část objemu moče do další nádoby (aby bylo zachováno kyselé prostředí v obou sběrných nádobách) a pokračujte ve sběru moče.


Příprava činidla pro sběr - katecholaminy v moči


Činidlem je 6 M HCl (k dispozici hotové v laboratoři nebo lze v jiné laboratoři připravit dle tohoto návodu). Existují dvě základní koncentrace (35% nebo 37%) koncentrované HCl, proto je nutné se před přípravou podívat na koncentraci na štítku.

Příprava:

 • z 35% HCl: 470 mL destilované vody + 530 mL 35% HCl
 • z 37% HCl: 490 mL destilované vody + 501 mL 37% HCl


Scintigrafie štítné žlázy


Štítná žláza vychytává 99mTc pertechnát, což umožňuje zobrazit parenchym a jeho funkci.
Provedení: Po aplikaci radiofarmaka se za 15-30 min. provede snímáni (scintigrafie) štítné žlázy.
Kontraindikace: Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je nutné přerušit kojení dítěte na dobu 24 hod.
Trvání vyšetření: 30-60 minut
Zátěž zářením je srovnatelná se standardním rtg vyšetřením.