Ceník pro samoplátce

Číslo účtu: 2300363320/2010 (jako variabilní symbol užijte prvních 6 číslic rodného čísla)
 • Vstupní vyšetření
  1600 Kč
 • Kontrolní vyšetření
  600 Kč
 • Sonografické vyšetření krku (více rovin)
  700 Kč
 • Punkce štítné žlázy s provedením cytologických nátěrů včetně cytologického zpracování
  1600 Kč
 • EKG (provedení EKG křivky, základní vyhodnocení křivky, případné porovnání EKG křivky, seznámení s výsledkem)
  300 Kč
 • Měření HBA1c v ordinaci (POC)
  300 Kč
 • Odběr krve, i.v. injekce
  150 Kč
 • Sterilní materiál k jedné injekční aplikaci nebo odběru, včetně zajištění likvidace
  100 Kč

Výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

 • Dodatkové služby (sms připomínky před každou plánovanou návštěvou, možnost objednávání emailem, vyřízení požadavků o recepty a žádanky elektronicky, zasílání žádanek a zpráv v elektronické podobě - pokud s tím pacient vyslovil souhlas). Tyto služby poskytujeme všem pacientům bezvýhradně, poplatek je hrazen při první návštěvě.
  500 Kč/2 roky
 • Nutriční poradenství - vstupní konzultace (cca 60 min)
  700 Kč
 • Nutriční poradenství - kontrolní konzultace (cca 30 min)
  400 Kč
 • Měření tělěsné kompozice na analyzátoru Tanita (jako samostatný, jednorázový výkon, dotovaná cena pro naše pacienty)
  100 Kč
 • Měření tělěsné kompozice na analyzátoru Tanita (včetně vytištění výsledku analýzy - cena pro veřejnost, poplatek je možné odečíst ze vstupní konzultace nutričního poradenství)
  300 Kč

    Ostatní

 • Výpis z dokumentace
  300 Kč
 • Zpráva pro komerční pojištění, potvrzení o zdravotním stavu neurčená pro navazující lékařskou péči
  500 Kč
 • Vyšetření mimo ordinační dobu na žádost pacienta (příplatek) - všední den
  800-4000 Kč (dle zvoleného termínu a lékaře)
 • Vyšetření mimo ordinační dobu na žádost pacienta (příplatek) - víkend nebo státní svátek
  1500-4000 Kč (dle zvoleného termínu a lékaře)
 • Videokonzultace v ordinační době (příplatek) - t.č. neposkytujeme
  500 Kč
 • Videokonzultace mimo ordinační dobu (příplatek) - t.č. neposkytujeme
  1000 Kč
 • Blokování rezervovaného termínu vyšetření bez včasné omluvy
  500 Kč
 • Separace séra po odběru krve, skladování
  100 Kč
 • Vyšetření za účasti vlastního tlumočníka (za každých započatých 15 minut)
  200 Kč
 • Poštovné (při vyžádání zaslání papírové dokumentace)
  50 Kč

    Orientační ceny laboratorních vyšetření

 • fT4
  180 Kč
 • TSH
  165 Kč
 • anti-Tg
  390 Kč
 • anti-TPO
  410 Kč
 • TRAb (TRAK)
  590 Kč
 • tyreoglogulin
  270 Kč
 • HBA1c
  200 Kč
 • glukóza
  15 Kč
 • DHEA
  210 Kč
 • estradiol
  220 Kč
 • progesteron
  220 Kč
 • testosteron
  220 Kč