Ceník pro samoplátce

Číslo účtu: 2300363320/2010 (jako variabilní symbol užijte prvních 6 číslic rodného čísla)
 • Vstupní vyšetření (endokrinologické nebo diabetologické nebo imunologické)
  1500 Kč
 • Vstupní alergologické vyšetření + spirometrie + kožní prick testy
  1900 Kč
 • Kontrolní vyšetření
  500 Kč
 • Sonografické vyšetření krku (více rovin)
  600 Kč
 • Punkce štítné žlázy s provedením cytologických nátěrů včetně cytologického zpracování
  1500 Kč
 • EKG (provedení EKG křivky, základní vyhodnocení křivky, případné porovnání EKG křivky, seznámení s výsledkem)
  200 Kč
 • Spirometrie
  500 Kč
 • Měření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu (FeNO)
  750 Kč
 • Měření HBA1c v ordinaci (POC)
  200 Kč
 • Odběr krve, i.v. injekce
  100 Kč
 • Sterilní materiál k jedné injekční aplikaci nebo odběru, včetně zajištění likvidace
  80 Kč

Výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

 • Dodatkové služby (sms připomínky před každou plánovanou návštěvou, možnost objednávání emailem, vyřízení požadavků o recepty a žádanky elektronicky, zasílání žádanek a zpráv v elektronické podobě - pokud s tím pacient vyslovil souhlas). Tyto služby poskytujeme všem pacientům bezvýhradně, poplatek je hrazen při první návštěvě.
  400 Kč/2 roky
 • Měření tělěsné kompozice na analyzátoru Tanita (jako samostatný, jednorázový výkon, dotovaná cena pro naše pacienty)
  80 Kč
 • Měření tělěsné kompozice na analyzátoru Tanita (včetně vytištění výsledku analýzy - cena pro veřejnost, poplatek je možné odečíst ze vstupní konzultace nutričního poradenství)
  200 Kč

    Ostatní

 • Výpis z dokumentace
  300 Kč
 • Zpráva pro komerční pojištění, potvrzení o zdravotním stavu neurčená pro navazující lékařskou péči
  400 Kč
 • Vyšetření mimo ordinační dobu na žádost pacienta (příplatek) - všední den
  800-1500 Kč (dle zvoleného termínu a lékaře)
 • Vyšetření mimo ordinační dobu na žádost pacienta (příplatek) - víkend nebo státní svátek
  1500-2000 Kč (dle zvoleného termínu a lékaře)
 • Videokonzultace v ordinační době (příplatek)
  500 Kč
 • Videokonzultace mimo ordinační dobu (příplatek)
  1000 Kč
 • Blokování rezervovaného termínu vyšetření bez včasné omluvy
  500 Kč
 • Separace séra po odběru krve, skladování
  100 Kč
 • Vyšetření za účasti vlastního tlumočníka (za každých započatých 15 minut)
  200 Kč
 • Poštovné (při vyžádání zaslání papírové dokumentace)
  50 Kč

    Orientační ceny laboratorních vyšetření

 • fT4
  180 Kč
 • TSH
  165 Kč
 • anti-Tg
  390 Kč
 • anti-TPO
  410 Kč
 • TRAb (TRAK)
  590 Kč
 • tyreoglogulin
  270 Kč
 • HBA1c
  200 Kč
 • glukóza
  15 Kč
 • DHEA
  210 Kč
 • estradiol
  220 Kč
 • progesteron
  220 Kč
 • testosteron
  220 Kč
 • 1 antigen (alergologie)
  300 KčNesmluvní zdravotnícké zařízení ENDOTRIAL, s.r.o.


Na žádost pacienta můžeme nabídnout i vyšetření ve velmi krátkém objednacím termínu v našem nesmluvním zdravotnickém zařízení. Zde poskytujeme i služby typu Další názor (“second opinion“) - pokud jste již léčeni je možné konzultovat další odborný názor a nechat si vysvětlit podstatu a možnosti léčby svého onemocnění.

V rámci nadstandardních (pacientem přímo hrazených) služeb nabízíme

 • velmi krátký objednací termín na vstupní vyšetření (včetně víkendů a večerních hodin)
 • individuální přístup k pacientovi
 • dovoz předepsaných léků do 24 hodin (pouze v rámci Prahy)
 • telefonická konzultace s lékařem mimo pracovní dobu
 • konzultace s lékařem v cizím jazyce
 • upozornění na termín objednání formou SMS

Platí ceník pro samoplátce uvedený výše.

Upozornění: Obecně má pacient má možnost volby mezi nesmluvním a smluvním zařízením, tedy mezi péčí, kterou pacient přímo nehradí (nestanoví-li pravidla veřejného zdravotního pojištění jinak), ale s rizikem dlouhých objednacích termínů a za standardních podmínek, a mezi péčí, kterou hradit bude, ale objednací termíny budou komfortnější a služby mohou být v rámci úhrady nadstandardní. Nárok pacienta na bezplatnou péči v mantinelech stanovených zákonem však zůstává zachován.

Kontakt

info@endodiab.cz

245 006 466 (sestra, objednávání)
245 006 468 (záznamník)
245 006 469 (fax)

Nové náměstí 1440/2a,
104 00 Praha 10 - Uhříněves


 • Kde nás najdete