Spolupracující endokrinologická pracoviště

Operace štítné žlázy

Co má obsahovat předoperační vyšetření

  • Krevní obraz, koagulace, biochemie, interní vyšetření, EKG, Moč (chemicky+sediment), protilátky proti HIV a hepatitidě, RTG hrudníku, gynekologické vyšetření

Léčba radiojódem

Léčba nádorů štítné žlázy, radijód

Scintigrafie, vyšetření metodami nukleární medicíny

Komplexní poruchy endokrinních orgánů

Dynamické testy


Copyright © 2022 ENDODIAB, s.r.o., IČ: 29411921, a ENDOTRIAL, s.r.o., IČ: 06872760, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložky 204960 a 289152