dr. Smutekdoc. MUDr. Ing. Daniel Smutek, Ph.D. byl promován doktorem medicíny na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze roce 1998. V roce 2001 složil atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2005 specializační atestaci z endokrinologie a v roce 2012 specializační atestaci z diabetologie. Je držitelem specializované způsobilosti v oboru vnitřní lékařství, licence pro samostatnou práci v oborech vnitřní lékařství, endokrinologie a diabetologie a licence pro vyšetřování ultrazvukem v endokrinologii.
V letech 1998-2012 pracoval na 3. interní klinice endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty. V roce 2003 obhájil disertační práci s tématem Počítačová analýza ultrasonogramů difúzních procesů ve štítné žláze a byl mu přiznán titul Ph.D. Od roku 2002 vyučuje mediky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2008 byl habilitován a byl mu udělen titul docent. Byl řešitelem několika mezinárodních výzkumných grantových projektů, pracoval na univerzitních a výzkumných pracovištích ve Velké Británii, Irsku, Finsku a Japonsku. Od roku 2007 se podílí na klinickém výzkumu, zejména v oblasti endokrinologie a diabetologie.
Publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech a přednáší na odborných konferencích. Je členem Evropské endokrinologické společnosti, České endokrinologické společnosti, České společnosti pro ultrazvuk v lékařství a biologii, České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky, několika oborových rad a podílí se na hodnocení evropských výzkumných projektů.

dr. AnderlováMUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D. absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství v roce 2003. Po promoci nastoupila na 3. interní kliniku endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty, kde se specializovala na obor diabetologie a endokrinologie. Od roku 2012 současně pracuje i na Diabetologické a Interní ambulanci Gynekologicko-Porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty, kde se zabývá zejména léčbou těhotenské cukrovky. V roce 2012 složila specializační atestaci z oboru diabetologie a endokrinologie.
V roce 2006 absolvovala postgraduální studium na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl jí přidělen titul Ph.D. Podílí se na řešení řady výzkumných grantových projektů v oblasti diabetologie a endokrinologie. Publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech a přednáší na odborných konferencích.

dr. Marunaprof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. absolvoval v roce 1989 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. V roce 1992 složil atestaci 1. stupně, v roce 1996 atestaci 2. stupně z vnitřního lékařství a v roce 2005 specializační atestaci z endokrinologie. Je držitelem specializované způsobilosti v oboru vnitřní lékařství, licence pro samostatnou práci v oborech vnitřní lékařství a endokrinologie.
Přednáší na 1. lékařské fakultě v Praze. V roce 2003 byl habilitován a v roce 2012 jmenován profesorem. Podílí se na řešení řady výzkumných grantových projektů v oblasti endokrinologie a akutní medicíny. Přednáší na domácích a zahraničních odborných konferencích, je autorem 6 odborných monografií, spoluautorem 5 učebnic pro studenty mediciny a autorem více než stovky publikací v domácích a zahraničních odborných časopisech.

dr. Hamplová MUDr. Barbora Hamplová absolvovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství v roce 2012. Po promoci nastoupila na 3. interní kliniku endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty v Praze. Současně se věnuje výzkumu v rámci postgraduálního studia v oboru Buněčná a molekulární biologie, genetika a virologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2014-2015 absolvovala stáž v National Institutes of Health (NIH) v Bethesdě v Maryladnu v USA, kde se věnovala především genetickým aspektům feochromocytomu a paragangliomu. Je členkou České kardiologické společnosti a České internistické a endokrinologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

dr. TouškováMUDr. Věra Toušková, Ph.D. absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství v roce 2009. Během studia absolvovala zahraniční stáže v Rakousku a ve Švédsku. Po promoci nastoupila na 3. interní kliniku endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty a v roce 2018 složila atestační zkoušku v oboru diabetologie a endokrinologie. Od roku 2011 pracuje také v endokrinologické a diabetologické ambulanci na Fakultní poliklinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty na Karlově náměstí v Praze. Zároveň se věnuje klinickému výzkumu a v roce 2016 obhájila dizertační práci v rámci postgraduálního studia v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech a výsledky vědecké činnosti prezentuje na odborných konferencích. Je členkou České diabetologické společnosti a České endokrinologické společnosti Jana Evengelisty Purkyně.

dr. Lukáčová MUDr. Magdaléna Lukáčová absolvovala Jesseniovu lékářskou fakultu v Martině, Univerzity Komenského v Bratislavě, obor všeobecné lékařství v roce 2012. Po promoci nastoupila na interní oddělení Karlovarské krajské nemocnice, kde pracovala i v Diabetologickém centru. Tam se převážně věnovala diabetikům 2.typu, pacientkám s gestačním diabetem a konziliárni činnosti. V Karlových Varech působila i v oblasti balneologie v Lázeňské léčebně Mánes. Po ukončení interního kmene pracovala jako sekundárni lékařka na Klinice diabetologie IKEM v Praze, kde se seznámila s komplexní diabetologickou péčí včetně léčby inzulínovou pumpou, možnostmi transplantační léčby diabetu a v neposlední řadě i komplexní podiatrickou péčí. V roce 2017 složila specializační atestaci z oboru diabetologie a endokrinologie. V současné době se věnuje zejména onemocněním štítné žlázy a osteologii.

M. Hylenová Mirka Hylenová vystudovala obor dietní sestra (nyní nutriční terapeut) na střední zdravotnické škole. Absolvovala specializační studium na Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO), obor poruchy výživy a výměny látek. Je držitelkou osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Nutriční terapeut. Od roku 1999 pracovala ve Fakultní nemocnici v Motole ve stravovacím provozu, od roku 2005 na interní klinice. Pracovní zkušenosti má převážně z diabetologie, obezitologie, nefrologie a gastroenterologie. V letech 2016-2018 pracovala na klinice dětského a dorostového lékařství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V současnosti pracuje pro soukromé diabetologické ambulance.