dr. Smutekdoc. MUDr. Ing. Daniel Smutek, Ph.D. byl promován doktorem medicíny na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze roce 1998. V roce 2001 složil atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2005 specializační atestaci z endokrinologie a v roce 2012 specializační atestaci z diabetologie. Je držitelem specializované způsobilosti v oboru vnitřní lékařství, licence pro samostatnou práci v oborech vnitřní lékařství, endokrinologie a diabetologie a licence pro vyšetřování ultrazvukem v endokrinologii.
V letech 1998-2012 pracoval na 3. interní klinice endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty. V roce 2003 obhájil disertační práci s tématem Počítačová analýza ultrasonogramů difúzních procesů ve štítné žláze a byl mu přiznán titul Ph.D. Od roku 2002 vyučuje mediky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2008 byl habilitován a byl mu udělen titul docent. Byl řešitelem několika mezinárodních výzkumných grantových projektů, pracoval na univerzitních a výzkumných pracovištích ve Velké Británii, Irsku, Finsku a Japonsku. Od roku 2007 se podílí na klinickém výzkumu, zejména v oblasti endokrinologie a diabetologie.
Publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech a přednáší na odborných konferencích. Je členem Evropské endokrinologické společnosti, České endokrinologické společnosti, České společnosti pro ultrazvuk v lékařství a biologii, České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky, několika oborových rad a podílí se na hodnocení evropských výzkumných projektů.

dr. AnderlováMUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D. absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství v roce 2003. Po promoci nastoupila na 3. interní kliniku endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty, kde se specializovala na obor diabetologie a endokrinologie. Od roku 2012 současně pracuje i na Diabetologické a Interní ambulanci Gynekologicko-Porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty, kde se zabývá zejména léčbou těhotenské cukrovky. V roce 2012 složila specializační atestaci z oboru diabetologie a endokrinologie.
V roce 2006 absolvovala postgraduální studium na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl jí přidělen titul Ph.D. Podílí se na řešení řady výzkumných grantových projektů v oblasti diabetologie a endokrinologie. Publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech a přednáší na odborných konferencích.

dr. Marunaprof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. absolvoval v roce 1989 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. V roce 1992 složil atestaci 1. stupně, v roce 1996 atestaci 2. stupně z vnitřního lékařství a v roce 2005 specializační atestaci z endokrinologie. Je držitelem specializované způsobilosti v oboru vnitřní lékařství, licence pro samostatnou práci v oborech vnitřní lékařství a endokrinologie.
Přednáší na 1. lékařské fakultě v Praze. V roce 2003 byl habilitován a v roce 2012 jmenován profesorem. Podílí se na řešení řady výzkumných grantových projektů v oblasti endokrinologie a akutní medicíny. Přednáší na domácích a zahraničních odborných konferencích, je autorem 6 odborných monografií, spoluautorem 5 učebnic pro studenty mediciny a autorem více než stovky publikací v domácích a zahraničních odborných časopisech.

dr. TouškováMUDr. Věra Toušková, Ph.D. absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství v roce 2009. Během studia absolvovala zahraniční stáže v Rakousku a ve Švédsku. Po promoci nastoupila na 3. interní kliniku endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty a v roce 2018 složila atestační zkoušku v oboru diabetologie a endokrinologie. Od roku 2011 pracuje také v endokrinologické a diabetologické ambulanci na Fakultní poliklinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty na Karlově náměstí v Praze. Zároveň se věnuje klinickému výzkumu a v roce 2016 obhájila dizertační práci v rámci postgraduálního studia v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech a výsledky vědecké činnosti prezentuje na odborných konferencích. Je členkou České diabetologické společnosti a České endokrinologické společnosti Jana Evengelisty Purkyně.

dr. Lukáčová MUDr. Magdaléna Lukáčová absolvovala Jesseniovu lékářskou fakultu v Martině, Univerzity Komenského v Bratislavě, obor všeobecné lékařství v roce 2012. Po promoci nastoupila na interní oddělení Karlovarské krajské nemocnice, kde pracovala i v Diabetologickém centru. Tam se převážně věnovala diabetikům 2.typu, pacientkám s gestačním diabetem a konziliárni činnosti. V Karlových Varech působila i v oblasti balneologie v Lázeňské léčebně Mánes. Po ukončení interního kmene pracovala jako sekundárni lékařka na Klinice diabetologie IKEM v Praze, kde se seznámila s komplexní diabetologickou péčí včetně léčby inzulínovou pumpou, možnostmi transplantační léčby diabetu a v neposlední řadě i komplexní podiatrickou péčí. V roce 2017 složila specializační atestaci z oboru diabetologie a endokrinologie. V současné době se věnuje zejména onemocněním štítné žlázy a osteologii.

dr. Hamplová MUDr. Barbora Hamplová absolvovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství v roce 2012. Po promoci nastoupila na 3. interní kliniku endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty v Praze. Současně se věnuje výzkumu v rámci postgraduálního studia v oboru Buněčná a molekulární biologie, genetika a virologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2014-2015 absolvovala stáž v National Institutes of Health (NIH) v Bethesdě v Maryladnu v USA, kde se věnovala především genetickým aspektům feochromocytomu a paragangliomu. Je členkou České kardiologické společnosti a České internistické a endokrinologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

dr. Pitínová MUDr. Hana Pitínová absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství v roce 1998. Nejprve pracovala v krajské nemocnici v Pardubicích. Atestaci z vnitřního lékařství složila v roce 2001 a specializační atestaci v oboru alergologie a klinická imunologie v roce 2005. Tomuto oboru se věnovala nejprve v Nemocnici s poliklinikou Vysočany, poté na poliklinice Modřany. Absolvovala odborné stáže zaměřené na funkční plicní diagnostiku. Nyní se věnuje zejména diagnostice a léčbě alergických chorob jako jsou: alergická rýma (sezonní i celoroční), astma bronchiale, atopický ekzém, alergická kopřivka, potravinové alergie, alergie na včelí a vosí bodnutí, léčbě a prevenci anafylaktických reakcí. V oboru imunologie diagnostice a léčbě pacientů se snížením buněčné i humorální imunity projevující se zvýšenou nemocností jako jsou: opakované katary horních i dolních cest dýchacích, opakované urologické a gynekologické záněty, infekce kůže, dispenzarizuje pacienty s autoimunitními stavy, vyšetřuje a provádí diferenciální diagnostiku únavového syndromu, léčí pacienty s chronickými infekcemi jako jsou např. mykoplasma pneumonie, chlamydie, borelie. Nabízené služby jsou jak pro děti, dorost, tak dospělé pacienty.

dr. Obrová MUDr. Olga Obrová absolvovala Fakultu dětského lékařství (nyní 2. lékařskou fakultu) Univerzity Karlovy v Praze v roce 1983. Po promoci nastoupila na dětské oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce. Po ukončení druhé mateřské dovolené se zaměřila na dětskou endokrinologii (na poliklinikách na Jižním Městě a na Budějovické) do roku 2018, tedy přes 26 let. V roce 1987 složila atestaci v oboru pediatrie, v roce 2006 pak specializační atestaci z endokrinologie. Odborně se zaměřuje zejména na onemocnění štítné žlázy, poruchy růstu, gonád a dalších endokrinních žláz u pacientů do 19 let. V posledním roce pracovala v Olivově dětské léčebně v Říčanech. Je mimo jiné členkou České endokrinologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Kontakt

info@endodiab.cz

245 006 466 (sestra, objednávání)
245 006 468 (záznamník)
245 006 469 (fax)

Nové náměstí 1440/2a,
104 00 Praha 10 - Uhříněves


  • Kde nás najdete