Ceník pro samoplátce

Číslo účtu: 2300363320/2010 (jako variabilní symbol užijte prvních 6 číslic rodného čísla)
 • Vstupní vyšetření
  1300 Kč
 • Kontrolní vyšetření
  400 Kč
 • Sonografické vyšetření krku ve více rovinách
  500 Kč
 • Punkce štítné žlázy s provedením cytologických nátěrů včetně cytologického zpracování
  1300 Kč
 • Sterilní materiál k jedné injekční aplikaci, včetně zajištění likvidace
  50 Kč

Výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

 • Dodatkové služby (sms připomínky před každou plánovanou návštěvou, možnost objednávání emailem, vyřízení požadavků o recepty a žádanky elektronicky, zasílání žádanek a zpráv v elektronické podobě). Tyto služby poskytujeme všem pacientům (endokrinologie) bezvýhradně, poplatek je hrazen při první návštěvě.
  300 Kč/2 roky

    Ostatní

 • Výpis z dokumentace
  300 Kč
 • Zpráva pro komerční pojištění, potvrzení o zdravotním stavu neurčená pro navazující lékařskou péči
  350 Kč
 • Vyšetření mimo ordinační dobu na žádost pacienta (příplatek) - všední den
  500 Kč
 • Vyšetření mimo ordinační dobu na žádost pacienta (příplatek) - víkend nebo státní svátek
  1500 Kč
 • Blokování rezervovaného termínu vyšetření bez omluvy
  400 Kč
 • Separace séra po odběru krve, skladování
  80 Kč
 • Vyšetření za účasti vlastního tlumočníka (za každých započatých 15 minut)
  200 Kč

    Orientační ceny laboratorních vyšetření

 • fT4
  180 Kč
 • TSH
  165 Kč
 • anti-Tg
  390 Kč
 • anti-TPO
  410 Kč
 • TRAb (TRAK)
  590 Kč
 • tyreoglogulin
  270 Kč
 • HBA1c
  200 Kč
 • glukóza
  15 Kč

Kontakt

info@endodiab.cz

245 006 466 (sestra, objednávání)
245 006 468 (záznamník)
245 006 469 (fax)

Nové náměstí 1440/2a,
104 00 Praha 10 - Uhříněves

objednejte se na vyšetření telefonicky, emailem nebo nechte vzkaz na záznamníku, ozveme se Vám

 • Kde nás najdete